Fundacja KukuKotku

Powstańców WLKP. 10A, 87-300 Brodnica

533 321 477

NR KRS: 0000787332

Nr konta bankowego: 97 1020 5024 0000 1302 0164 6348

Przekaż darowiznę

O fundacji

Pracą na rzecz dzieci z zaburzeniami rozwoju i ich rodzin zajmujemy się od 2013 roku. Lata doświadczeń i zdobywania wiedzy utwierdziły nas w przekonaniu, że jesteśmy gotowi do stworzenia miejsca w którym pomożemy dzieciom budować im swój świat. Tak powstało Niepubliczne Przedszkole Akademia Kota Leonarda- miejsce o wysokim standardzie, w którym dzieci mają możliwość wszechstronnego, swobodnego rozwoju pod opieką kompetentnej kadry pedagogicznej. Szybko okazało się, że Kot odniósł swój zamierzony cel. Zaufali nam rodzice i nadszedł czas na kolejny krok , którym było  utworzenie Ośrodka Rozwoju i Wsparcia Żółta Kukułka. Jest to miejsce, w którym zespół specjalistów zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży oraz wsparciem dorosłych. W naszych działaniach ważna jest idea wczesnej diagnozy i interwencji terapeutycznej, dlatego na terenie placówek odbywają się zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Wsłuchując się w potrzeby rodziców, obserwując efekty pracy została podjęta decyzja o utworzeniu FUNDACJI KUKU KOTKU. Nazwa powstała po połączeniu dwóch obszarów naszej działalności. Organizacja działa na rzecz dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną a w szczególności z autyzmem i ich rodzin.

Mamy wiele planów, najbliższy to budowa elitarnej integracyjnej szkoły w oparciu o innowację pedagogiczną. Wiemy, że z tym zespołem specjalistów  i takim zaangażowaniem rodziców jest to możliwe.

Zacznij razem z nami Pomagać Dziecku Budować Swój Świat.

 Prezes Fundacji 

 Magdalena Markowska   

 Wiceprezes Fundacji       

 Tomasz Małkiewicz

Magdalena Markowska prezes Fundacji

Psycholog, terapeuta behawioralny, neuroterapeuta, wykładowca i szkoleniowiec. Założycielka Niepublicznego Przedszkola Akademia Kota Leonarda i Ośrodka Rozwoju i Wsparcia Żółta Kukułka. Jako wykładowca współpracuje z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy. Prowadzi autorskie szkolenia z zakresu edukacji włączającej dziecka z autyzmem i zachowań trudnych. Autorka metody terapeutyczno-przedszkolnej KukuKotku realizowanej w przedszkolu. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się na łamach prasy popularnonaukowej. Wspiera placówki oświatowe w realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Prywatnie miłośniczka kotów i jazdy na nartach.

Tomasz Małkiewicz wiceprezes Fundacji

Lekarz ginekolog-położnik. Zaraz po studiach na  Akademii Medycznej w Bydgoszczy rozpoczął pracę w szpitalach w Wąbrzeźnie i w Brodnicy, a od 2000 roku pracował w szpitalu w Nowym Mieście Lubawskim. Obecnie koordynator oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Iławie. Jest wieloletnim sędzią w Okręgowym Sądzie Lekarskim, w 2009 roku został uhonorowany przez Izbę Lekarską w Toruniu tytułem „Pro Gloria Medici”. W środowisku znany jako działacz społeczny. Upowszechnia wczesną diagnozę zaburzeń ze spektrum autyzmu i edukuje w tym zakresie przyszłych rodziców..  Od 2016 roku wspiera działania Niepublicznego Przedszkola Akademia Kota Leonarda i Ośrodek Rozwoju i Wsparcia Żółta Kukułka. Od 2019 roku Fundator Fundacji KukuKotku działającej na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami a w szczególności z autyzmem ich rodzin. Prywatnie motocyklista.

Podopiecznych
+
Daroczyńców
+

Zacznij razem z nami Pomagać Dziecku Budować Swój Świat